Waldemar Malinowski

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, Wiceprezes Zarządu Jaworskiego Centrum Medycznego. Od marca 2013 roku przewodniczy Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych, organizacji skupiającej szpitale powiatowe Dolnego Śląska. Jest inicjatorem i współzałożycielem Ogólnopolskiego Porozumienia Szpitali Powiatowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Jest autorem i współautorem wielu projektów związanych z funkcjonowaniem szpitali powiatowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce.