Polityka prywatności

Traktujemy poważnie ochronę danych osobowych Użytkowników, którzy korzystają ze strony znajdującej się pod adresem www.nowanadzieja.org.pl. W Polityce  zostały  opisane  zasady  gromadzenia  oraz  wykorzystywania  danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Brak akceptacji niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony. W przypadku dodatkowych pytań lub niejasności prosimy o kontakt pod adresem biuro@nowanadzieja.org.pl

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy poniżej, jest Stowarzyszenie Nowa Nadzieja, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Antoniego 21, 50-073, NIP: 8971877537, REGON: 38579836000000.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

W celu właściwej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie Nowa Nadzieja przetwarza Twoje dane osobowe. Dane osobowe przetwarzane są w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem i na jego podstawie:

 1. Aby nawiązać kontakt lub odpowiedzieć na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 2. Aby umożliwić wzięcie udziału w wydarzeniach, dla których prowadzona jest rejestracja oraz wysyłać informacje o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 3. Aby informować o bieżącej działalności Stowarzyszenia (newsletter) przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 4. Aby przyjąć w poczet członków na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Nowa Nadzieja przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 5. Aby wypełnić obowiązki księgowe, archiwalne i dowodowe nałożone na Stowarzyszenie przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, kwota darowizny, nr rachunku bankowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora).

 

 1. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w celach związanych z przyjęciem w poczet członków, zapisaniem się do newslettera, zapisaniem się na wydarzenie dla którego prowadzona jest rejestracja oraz otrzymywaniem informacji o organizowanych wydarzeniach, podjęciem kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub wpłatą darowizny jest dobrowolne, ale niezbędne do załatwienia określonej sprawy.

Podanie  danych  niezbędnych  do  analizy  statycznej  użytkowników  strony  jest dobrowolne. Możesz skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Twojej wizycie na stronie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania ze strony.

 1. Prawo do wycofania zgody.

Zgodę  na  przetwarzanie  danych  kontaktowych  możesz wycofać  w  dowolnym momencie  kontaktując  się  z  Administratorem.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

-żądania sprostowania  lub  poprawienia swoich danych (art.  16  RODO)

– żądania usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania (18  RODO);

– wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi dla Stowarzyszenia, w tym: kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu i serwera poczty. Podmioty te mają dostęp do powierzonych im danych wyłącznie w celu świadczenia usług, w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Twoje dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 1. Czas przechowywania danych

Twoje  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  wycofania  zgody  lub do   czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz  podobnych  technologii  mogą  być  przechowywane  do momentu  wygaśnięcia  pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych  z  gromadzeniem  danych,  jak  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  analiza  danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

 1. Dane, które gromadzimy za pośrednictwem strony

Wszystkie gromadzone przez nas dane są zbierane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania stroną i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

Nasza strona automatycznie zbiera dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której wchodzisz na naszą stronę. Wykorzystujemy je do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą Google Analytics podlegającego polityce firmy Google:  https://policies.google.com/privacy), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, analizować i zapewniać wysoką jakość merytoryczną strony.

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, który umożliwia nam kierowanie spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook do osób, które odwiedzają stronę www.nowanadzieja.org.pl. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Facebook. Informacje o polityce Facebooka znajdują się na stronie firmy Facebook.

Na stronie www.nowanadzieja.org.pl będziemy umieszczać linki do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (Facebook, YouTube, LinkedIn lub Twitter). Te strony należące do podmiotów zewnętrznych stosują własne zasady dotyczące prywatności i korzystają z własnych cookies. Nie odpowiadamy za pliki cookies wysyłane przez inne strony internetowe, do których publikujemy linki na stronie www.nowanadzieja.org.pl.

Dostęp do zbieranych przez nas danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony, z  którymi została zawarta stosowna umowa. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów.

Twoje dane przetwarzane w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Strona umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych  technologii,  których  korzystanie  najczęściej  wiąże  się  z  zainstalowaniem  tego narzędzia  na  urządzeniu  użytkownika. Wykorzystuje  się  te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi  danymi  użytkowników  strony,  nie  służą  też  do  ich  identyfikacji  przez Administratora. Użytkownik  ma  możliwość  ustawić  w  przeglądarce  blokowanie  określonych  rodzajów cookies i innych technologii. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej  celów.

 1. Dane darczyńców

Stowarzyszenie Nowa Nadzieja pozyskuje środki na realizację celów statutowych od darczyńców indywidualnych, instytucji i firm. Przyjmujemy darowizny przekazywane przelewem na konto Stowarzyszenia lub on-line za pośrednictwem systemu DotPay na stronie www.xxxxxx.pl.

Jeżeli przekazujesz nam darowiznę przelewem na rachunek bankowy, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane nam przez bank w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer rachunku, informację o wysokości darowizny. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych.

Jeżeli przekazujesz nam darowiznę za pośrednictwem systemu DotPay podaj imię i nazwisko, abyśmy mogli zidentyfikować stronę transakcji (np. by móc wystawić zaświadczenie do celów podatkowych), kwotę darowizny oraz adres e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem systemu DotPay.