Zespół ds. Zmian Klimatu

Globalne ocieplenie jest faktem. Podwyższona o 1 stopień Celsjusza (w stosunku do epoki przedprzemysłowej) temperatura trwale zmienia nasz klimat i nasze życie. Nie da się dłużej przechodzić wobec tego obojętnie. Nigdy dotąd wskaźnik emisji gazów cieplarnianych nie był tak wysoki.

Czytaj więcej

Zespół ds. Zmian Klimatu

Globalne ocieplenie jest faktem. Podwyższona o 1 stopień Celsjusza (w stosunku do epoki przedprzemysłowej) temperatura trwale zmienia nasz klimat i nasze życie. Długotrwałe susze i gradobicia, silne wiatry i nawalne deszcze to nasza rzeczywistość. Nie da się dłużej przechodzić wobec tego obojętnie. Nigdy dotąd wskaźnik emisji gazów cieplarnianych nie był tak wysoki.

Pilne wdrożenie konkretnych działań przeciwko klimatycznej katastrofie to dziś najwyższa konieczność. Według tegorocznego raportu IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu), jeśli chcemy zapobiec niebezpiecznej zmianie klimatu, to w skali globu, w ciągu 10 lat powinniśmy ograniczyć emisje dwutlenku ze spalania paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu) o połowę, a kilkanaście lat później do zera.

Wpływ globalnego ocieplenia odczuwamy coraz częściej. Susze, nawalne deszcze, huraganowe wiatry i gradobicia to już w Polsce i na Dolnym Śląsku nic nadzwyczajnego. Obecne zmiany klimatyczne zakłócają rozwój krajowych gospodarek oraz zagrażają życiu ludzkiemu i całym społeczeństwom. Rosnące temperatury w połączeniu z suszami będą powodować znaczący spadek plonów i głód. Rosnący w coraz szybszym tempie poziom morza zagrozi miastom portowym i deltom rzek. Wzrost temperatury oceanów i ich postępujące zakwaszanie doprowadzą do zagłady wielu ekosystemów, w tym raf koralowych, ocean przestanie być żywicielem znacznej części ludzkości. Dojdą do tego coraz częstsze powodzie, silniejsze huragany, ekspansja chorób tropikalnych i inne wywoływane przez zmianę klimatu problemy. Efektem będą kolejno: katastrofy humanitarne, destabilizacja całych społeczeństw, powszechne potężne migracje i rozlewające się konflikty.

Stoimy więc przed arcypoważnym wyzwaniem. Musimy dziś radykalnie poprawić efektywność energetyczną i postawić na technologie bezemisyjne. Potrzebujemy wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne oraz katastrofy naturalne, zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Już teraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest kosztowne, a w przyszłości będziemy wydawać jeszcze więcej. Dlatego trzeba działać. Musimy przenieść kwestię zmian klimatu do centrum debaty publicznej. Zespół został powołany, aby skutecznie i systemowo wspierać procesy zmian wynikające z zagrożenia klimatycznego na Dolnym Śląsku w myśli hasła „myśl globalnie, działaj lokalnie”. W pierwszej kolejności aktywność zespołu skupi się na działaniach edukacyjnych oraz przedstawianiu dobrych, replikowalnych rozwiązań w dziedzinie adaptacji do zmań klimatu oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych możliwych do wdrożenia w naszych małych ojczyznach.