Szanowni Państwo,

serdecznie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Dzięki zebranym w jej ramach danym, będziemy mogli działać trafniej i skuteczniej. Ankieta została podzielona na cztery krótkie działy – pierwszy dotyczy aktywności merytorycznej organizacji, drugi odnosi się do działań społecznych
i charytatywnych, w trzecim pytamy o organizację spotkań lokalnych, w czwartym – aktywność w mediach społecznościowych. Podział ten jest ściśle powiązany z projektami, które zaczniemy niebawem wspólnie wdrażać. Ankieta zawiera łącznie 7 pytań, jej wypełnienie zajmie Państwu około 3 minut.

Dziękujemy!

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Nowa Nadzieja

ANKIETA - DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NOWA NADZIEJA:


  I. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

  1. Zespoły eksperckie Stowarzyszenia Nowa Nadzieja powinny zajmować się Pani/ Pana zdaniem problematyką z zakresu:


  Inne:

  2. Chciałaby/ chciałby się Pan/ Pani zaangażować w prace dotyczące:

  Inne:

  II. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-CHARYTATYWNA:
  1. Proszę wskazać w skali od 1 do 5 przy każdej propozycji, jaki jest według Pani/ Pana stopień ważności podejmowania przez Stowarzyszenie Nowa Nadzieja konkretnych działań:

  a) edukacji obywatelskiej, samorządowej,
  b) działań opiekuńczo - pomocowych,
  c) akcji charytatywnych,
  d) akcji obywatelsko - wolnościowych,
  e) inicjatyw ekologicznych,
  f) projektów partycypacyjnych,
  g) działań watchdogowych, strażniczych, sygnalizacyjnych, (np. w zakresie jawności i transparentności administracji samorządowej, mediów publicznych, spółek Skarbu Państwa)
  h) inne

  (gdzie 1 oznacza „ zupełnie nieważne", 2 - “mało ważne”, 3 - “ważne”, 4- “bardzo ważne”, 5 - “priorytetowe”)

  2. W które z poniższych działań chętnie by się Pani /Pan włączył/a osobiście:
  a) edukacja
  b) opieka lub pomoc
  c) akcje charytatywne
  d) działania i akcje obywatelskie/ równościowe/ wolnościowe
  e) ekologia
  f) dialog i partycypacja społeczna
  g) monitoring administracji publicznej, strażnicze działania
  h) inne

  3. Czy Pani/ Pana zdaniem, powinniśmy generować własne, autorskie pomysły na działania społeczne, (wyróżniać się) czy raczej włączać się i wspierać już istniejące inicjatywy?

  III. AKTYWNOŚĆ W TERENIE:
  1. Czy jest Pan/ Pani chętna zorganizować otwarte spotkanie Stowarzyszenia Nowa Nadzieja w swojej społeczności lokalnej?

  IV. AKTYWNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
  1.Czy chciałby/ chciałaby Pan/ Pani wzmocnić swoją działalność w mediach społecznościowych i dołączyć do grupy aktywnych członków NN?

  Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.