Wrocław, 24.03.2021 r.

Stanowisko ws. aresztowania Andżeliki Borys

Stanowczo sprzeciwiamy się zatrzymaniu Andżeliki Borys, prezeski Związku Polaków na Białorusi przez białoruską milicję 23 marca br. Apelujemy o natychmiastowe jej zwolnienie z aresztu i trwałe zaprzestanie prześladowań liderki polskiej mniejszości na Białorusi.

Andżelika Borys od kilkunastu lat kieruje Związkiem Polaków na Białorusi. W jej ramach działaczka zabiega o pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji, wspiera polskie szkolnictwo oraz naukę języka polskiego. Aresztowanie Borys wprost uderza w relację polsko-białoruską, godzi w polską społeczność zamieszkującą Białoruś, zakrawa o zamach na polskość i jej rugowanie z białoruskiej przestrzeni.

Z zatrzymaniem Borys nie możemy pogodzić się również w kontekście ponownego jej wyboru (w ubiegłą sobotę 20 marca) na liderkę polskiej mniejszości. Co niezwykle istotne, Związek Polaków, którym kieruje Borys, nie jest uznawany przez białoruskie władze. Od 15 lat znajduje się on pod presją władz; regularnie działaczy Związku spotykają szykany ze strony rządzących.

Andżelika Borys wspiera sprzeciw Białorusinek i Białorusinów wobec reżimu władz państwowych, od samego początku solidaryzuje się z protestami na Białorusi. Jak mówi: „To nasza postawa obywatelska i każdego człowieka na Białorusi nieważne, jakiej jest narodowości czy wyznania. Nie można pogodzić się z tym, co się dzieje w kraju: z przemocą, aresztowaniami. Tu jest bardzo potrzebna nasza wspólna siła, wspólny głos, solidarność. Chodzi nam wszystkim o jedno – o wolność i niezależność Białorusi”.

Teraz Andżelika Borys potrzebuje solidarności i wsparcia z naszej strony, dlatego w przeddzień rocznicy proklamowania w 1918 r. Białoruskiej Republiki Ludowej – pierwszego w nowożytnej historii państwa białoruskiego – świętowanej przez białoruską opozycję, jako działaczki i działacze Stowarzyszenia Nowa Nadzieja, apelujemy o natychmiastowe uwolnienie Prezeski Związku Polaków na Białorusi.

Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Nadzieja