Adam Dziedzic

Od 2018 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (United Nations Association Poland), zajmującego się m.in. działaniami na rzecz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i promocji Agendy 2030. Inicjator, pomysłodawca i koordynator prac nad publikacją „Zrównoważony rozwój miast w Polsce – od teorii do praktyki”, powstałej we współpracy z 18 miastami w całym kraju Absolwent Tilburg University w Holandii na kierunkach – MSc Organisation Studies (spec. Sustainable Development) oraz BSc Global Management of Social Issues. Z tematyką ONZ związany od 10 lat – w latach 2013-2018 wielokrotnie koordynował szereg projektów z zakresu ONZ-owskiej Agendy 2030, symulacji obrad ONZ,  aktywności społeczno-obywatelskiej i roli organizacji międzynarodowych w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Od kilku lat aktywnie działa na rzecz edukacji klimatycznej w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Fundacji im. Heinricha Bolla i EY Academy of Business.