Marzena Majdzik

Inżynier z ponad 35-letnim stażem; absolwentka Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechaniczno – Energetycznego. Większość życia zawodowego poświęciła branży gazowniczej. Od 2018 r. – radna sejmiku Województwa Dolnośląskiego.