Dorota Wierzbowska

Nauczycielka dyplomowana, doradczyni metodyczna, edukatorka. Absolwentka termoenergetyki na Politechnice Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu podstaw przedsiębiorczości dla nauczycieli oraz kształtowania i ochrony środowiska. Ukończyła studia podyplomowe Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie kształtowania umiejętności skutecznego nauczania w szkolnictwie zawodowym oraz kurs dla kandydatów na Audytorów energetycznych. Była rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w zakresie programów nauczania i podręczników szkolnych dla zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego, ekspertką ogólnopolskiego programu „Zielony Certyfikat – przedszkole/szkoła przyjazna środowisku, ekspertką kształcenia modułowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz członkinią Podzespołu ds. Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju MEN. Jest trenerką interaktywnych form edukacji ekologicznej EkoLogik. W swojej karierze zawodowej opracowywała i prowadziła formy doskonalenia nauczycieli, programy nauczania oraz programy edukacyjne dla społeczności szkolnych, w tym m.in.: projekty ”Całościowa edukacja ekologiczna zgodna z ideą ekorozwoju realizowana w technicznej szkole ponadpodstawowej”, „Człowiek-Energia-Środowisko”, ‘’Kyotointhehome” w programie „Inteligentna energia-Europa” oraz moduł „Racjonalne gospodarowanie energią” wykorzystywany w projektowaniu ścieżki edukacji ekologicznej w szkole ponadpodstawowej.