Roman Kaczmarczyk

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunkach: zarządzanie przedsiębiorstwem oraz informatyka w zarządzaniu. Burmistrz Lądka Zdroju od 2014 r. Otrzymał tytuł Najlepszego Burmistrza Roku 2018, w marach Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu. Prowadzi szeroko zakrojone działania w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej m.in. wykorzystania energii geotermalnej. Pozyskał 100% dotacji na wykonanie 2,5 km odwiertu oraz badań ze środków NFOŚiGW (burmistrz zadbał, aby gmina stała się partnerem projektu EOG realizowanego pod egidą PAN oraz AGH w Krakowie – partnerami projektu są też: Politechnika Wrocławska oraz naukowcy z Islandii i Norwegii). Dzięki Burmistrzowi Lądek-Zdrój jako jedyne polskie uzdrowisko jest członkiem Europejskiego Związku Historycznych Miast Termalnych – EHTTA (European Historic Thermal Towns Association). Burmistrz prowadzi szereg działań w zakresie promowania i wdrażania elektromobilności. Włodarz doprowadził do utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku nieczynnego dworca PKP w Lądku. Włodarz prowadzi i wspiera działania promocyjne oraz brandingowe, umacniające wielowiekową markę lecznictwa uzdrowiskowego i atrakcyjności turystycznej gminy. Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności m.in. jest członkiem Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika i jednym z fundatorów stypendiów dla uzdolnionych dzieci Z rączki do rączki. Jest jednym z inicjatorów koncepcji stworzenia strategii rozwoju obszarów górskich na Dolnym Śląsku – Sudety 2030 (aktywny udział w pracach komitetu sterującego, uczestnictwo w spotkaniu w Brukseli). Aktywnie uczestniczył w pracach podkomisji sejmowej ds. uzdrowisk oraz pracach w SGU RP i kongresach uzdrowiskowych. Ściśle współpracuje ze Światowym Stowarzyszeniem Weteranów Misji Pokojowych ONZ. Jest laureatem Nagroda Starosty – Róża Kłodzka.