Szymon Kacprzak

Jestem osobą, która przyszła na świat na Dolnym Śląsku i tutaj żyję od 26 lat. Od niemal dwóch lat jestem osobą aktywistyczną w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, gdzie działam w sposób pośredni i bezpośredni, starając się zwiększyć społeczną świadomość klimatyczną, edukować oraz wywierać nacisk na osoby kształtujące polską politykę. Z ramienia Strajku uczestniczę także w konsultacjach społecznych dotyczących rządowych i regionalnych dokumentów programowych. Studiuję Zarządzanie Projektami Społecznymi na Uniwersytecie Wrocławskim, a także pracuję w Fundacji EkoRozwoju oraz w Fundacji Aktywizmu Klimatycznego.