Grażyna Pichla

  • Członkini Zespołu ds. Edukacji

Pedogog, doradca zawodowy (praca z młodzieżą – badanie predyspozycji zawodowych oraz pomoc przy podejmowaniu trudnych decyzji edukacyjno–zawodowych, radna Rady Miejskiej Legnicy czterech kadencji, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu poprzedniej i obecnej kadencji. Ukończyła studia z: pedagogiki, logopedii, doradztwa zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.