Wrocław, 15 lutego 2021 r.

Stanowisko ws. nominacji dra Tomasz Greniucha na szefa wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

Chcemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec planów nominowania dra Tomasza Greniucha na stanowisko szefa wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Nasze zaniepokojenie budzi fakt, że tak ważną dla całej polskiej pamięci i tożsamości narodowej funkcję miałby pełnić były lider opolskich struktur ONR, współorganizator najazdu na Myślenice z 2005 roku, którego celem było „upamiętnienie” pogromu Żydów, do jakiego doszło w 1936 roku z inspiracji działacza nacjonalistycznego Adama Doboszyńskiego.

W demokratycznym państwie prawa nie ma miejsca na poglądy nazistowskie, rasistowskie i antysemickie. Z takich poglądów dał się poznać dr Tomasz Greniuch. Również wtedy, kiedy wykonywał gest hajlowania i bronił podnoszenia ręki w nazistowskim pozdrowieniu. To skandaliczne i niedopuszczalne. Nie wyobrażamy sobie, że autor książki „Droga nacjonalisty”, w której to odwołuje się do myśli Leona Degrella – walońskiego nacjonalisty, hitlerowskiego kolaboranta, nazisty i pułkownika Waffen SS – będzie sprawował funkcję zarządczą we wrocławskim oddziale IPN.

Planowanie tej nominacji budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Nie zgadzamy się na to, by na czele wrocławskiego IPN stanął człowiek głoszący nazizm, rasizm i antysemityzm. To niedopuszczalne, by niemoralne, oburzające poglądy  dra Tomasza Greniucha miały wpływ na polską pamięć narodową. Już w samym projektowaniu tej nominacji widzimy potężne zagrożenie dla obiektywizmu całego Instytutu Pamięci Narodowej. Dlatego głośno sprzeciwiamy się tym karygodnym planom.

Zarząd Stowarzyszenia Nowa Nadzieja