Robert Adach

Zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Od 2015 roku nadzoruje placówkami służby zdrowia województwa dolnośląskiego, reprezentuje Dolny Śląsk w społecznych radach placówek medycznych. Jako Starosta Powiatu Trzebnickiego nadzorował wszystkie jednostki organizacyjne powiatu i placówki służby zdrowia: m.in. Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie. Absolwent politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Ukończył Studia podyplomowe MBA w Administracji Publicznej. Jest sekretarzem Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego.