Nowa Nadzieja powołała Zespół ds. ochrony zdrowia

„System opieki zdrowotnej nie może dłużej zawodzić Polek i Polaków” – uważają ekspertki i eksperci powołanego dziś zespołu Stowarzyszenia Nowa Nadzieja, który zajmie się naprawą systemu ochrony zdrowia. „Zaczniemy od diagnozy wad i problemów obecnej organizacji opieki zdrowotnej, skończymy na konkretnych, dobrych rozwiązaniach. Bierzemy sprawy w swoje ręce” – powiedział Jarosław Maroszek, który stanął na czele Zespołu ds. ochrony zdrowia NN. W jego skład weszli m.in. dr Andrzej Lange, Waldemar Malinowski, Marek Moszczyński, Norbert Raba, Robert Adach, Adam Zawada, Jolanta Niezgodzka, Magdalena Razik Trziszka, Jacek Iwancz.

Po co Zespół ds. Ochrony Zdrowia?

Zdaniem członkiń i członków zespołu funkcjonujący obecnie w Polsce system opieki zdrowotnej jest niewydolny. Pandemia COVID-19 tylko to uwypukliła.

„Przed nami wielkie wyzwanie. Przemyślana, kompleksowa i przeprowadzona z ekspertami głęboka reforma obowiązującego systemu to zadanie, z którym przyjdzie nam się mierzyć. Początkiem tego procesu powinna być diagnoza jego wad, próba wypracowania potrzebnych rozwiązań, a następnie przedstawienie propozycji na lepszą organizację systemu opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku. Zespół ds. ochrony zdrowia powstał, aby z tym wyzwaniem się zmierzyć” – mówił szef zespołu Jarosław Maroszek, Dyrektor Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Zespół ma być próbą odpowiedzi na potrzeby Polek i Polaków w zakresie zdrowia po wybuchu pandemii Covid-19. Maroszek zapowiedział rozszerzanie zespołu i włączanie w jego prace szerokiego grona zaangażowanych osób, m.in. za pośrednictwem eksperckich webinarów.

Zawada mocno podkreślił potrzebę szerokiej i rzetelnej diagnozy problemów systemu opieki zdrowotnej:

„Pełna diagnoza problemów, które rozsadzają system opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku to wyzwanie, które chcemy podjąć wspólnie z ekspertami, samorządami, podmiotami organizującymi opiekę zdrowotną oraz organizacjami pozarządowymi” – powiedział Adam Zawada, członek Zarządu Stowarzyszenia, były wiceprezydent Wrocławia.

“W tych badaniach, które robimy dla naszych mieszkańców wynika, że priorytetem jest dla nich zdrowie, o ile wcześniej była to infrastruktura, budowa ścieżek rowerowych, budowa skwerów, parków, o tyle teraz z teraz z badań wynika, że priorytetem jest dziś zdrowie  – komentował Robert Adach, członek Stowarzyszenia, Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego, doradca Związku Miast Polskich.

Stanowisko ws. centralizacji szpitali

Oficjalnie dziś powołany zespół stanowczo sprzeciwił się planowanej przez rząd centralizacji szpitali. Członkowie podjęli stanowisko w tej sprawie.

„Pandemia Covid-19 skupiła jak w soczewce i uwypukliła wady i problemy systemu opieki zdrowotnej: jej głębokie niedofinansowanie, niedostatek kadry medycznej, niedostępność świadczeń. Czas skończyć z chaosem w systemie zdrowia. Sposobem na naprawę nie może być jednak centralizacja szpitali powiatowych” – powiedział Jarosław Maroszek.

Zespół zdrowotny to dopiero początek

W najbliższych tygodniach Stowarzyszenie powoła kolejne kluczowe zespoły eksperckie. Jak zapowiada Jolanta Niezgodzka, która zajmie się koordynacją wszystkich zespołów w ramach Stowarzyszenia:

“W najbliższych tygodniach będziemy informować o planach i pracach kolejnych zespołów eksperckich. W ramach tych zespołów wspólnie z ekspertami, samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz mieszkańcami Dolnego Śląska będziemy diagnozować największe wyzwania, z którymi będziemy się mierzyli w najbliższych latach oraz przedstawiać propozycje ich rozwiązań. Zachęcamy serdecznie do śledzenia naszej aktywności.”