Czy we Wrocławiu dyskryminowani są katolicy? Alina Szeptycka - Przy Słowie #9

Nigdy nie spotkałam się z sytuacją oplucia czy popchnięcia osoby z chrześcijańskim symbolem, np. medalikiem. A taka jest codzienność osób ze społeczności LGBT+ – z Aliną Szeptycką, współprzewodniczącą Rady ds. Równego Traktowania powołanej przy Prezydencie Wrocławia Jacku Sutryku, rozmawiała Klimaszewska o dyskryminacji, przemocy, nienawiści, które dotykają systemowo nie katolików, jak twierdzi radny Rady Miejskiej Wrocławia, Piotr Maryński, a osoby nienormatywne, czy osoby mówiące innymi językami. Tej dyskryminacji przeciwdziałać będą teraz członkinie i członkowie Rady ds. Równego Traktowania.

Tezę radnego Wrocławia, Piotra Maryńskiego, o dyskryminacji katolików, wypowiedzianą podczas sesji Rady Miejskiej 25 marca, następująco skonkludowała Alina Szeptycka:

Nie wiem, o jakich konkretnych sytuacjach mówił radny. Mogę z pewnością powiedzieć, że do takich indywidualnych aktów dyskryminacji może dochodzić i we Wrocławiu i w Polsce, natomiast to, z czym na pewno nie mamy do czynienia to systemowa dyskryminacja katolików. Powiedziałabym nawet, że obecna władza faworyzuje katolików i katoliczki, przykładem tego jest choćby teraz sytuacja covidowa, czyli fakt, że kościoły nie są zamknięte.

Zadała pytanie:

– Czy katolik, katoliczka, kiedy wchodzi do tramwaju wrocławskiego i ma jakieś symbol, emblemat, czy medalik na sobie, czy rzeczywiście doświadcza przemocy i dyskryminacji, bo może zostać opluty, opluta, popchnięta, wyzwana? To jest rzeczywistość osób chociażby nienormatywnych, ale mogą to być też osoby, które mówią innym językiem niż język polski.

Czym jest Wrocławska Rada ds. Równego Traktowania?

Żeby temu przeciwdziałać, pod koniec marca, powołana została we Wrocławiu Rada ds. Równego Traktowania. Jej zadaniem ma być ustalenie i wcielenie w życie strategii, mających na celu przeciwdziałanie wszelkim objawom dyskryminacji. Rada będzie opiniować, a także rekomendować wszelkie propozycje działań propagujących równe traktowanie w społeczeństwie oraz piętnujące jego brak.

Rada będzie zajmować się dyskryminacją ze względu na 6 przesłanek: wiek, płeć, pochodzenie (głównie narodowość), niepełnosprawność, wyznanie/ bezwyznaniowość, orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa.

Jak mówi Szeptycka: Część z tych przesłanek jest już w Polsce i we Wrocławiu zaopiekowana, ale część nie. We Wrocławiu funkcjonuje np. Biuro Bez Barier. Ale brakuje nam szeregu rozwiązań dla osób LGBT+. Jak pokazuje badanie ILGA, mamy w Polsce tylko 16 proc. równości.

Polska na ostatnim miejscu w UE pod względem równouprawnienia osób LGBTI

Polska spadła na ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w rankingu ILGA Europe, w którym co roku sprawdza się poziom równouprawnienia osób LGBTI w Europie. Zwycięzcą rankingu ponownie została katolicka Malta.

Ranking ILGA Europe to najważniejszy europejski ranking badający poziom równouprawniania osób LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych) żyjących w Europie. Ranking nie jest badaniem opinii publicznej – jego wynik bazuje na analizie krajowego prawodawstwa oraz praktyki stosowania prawa.

Co może zmienić wrocławska Rada ds. Równego Traktowania?

– Mamy takie przekonanie, że dziś w Polsce mamy do czynienia z brakiem ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści – mówi Alina Szpetycka. Mimo że brakuje wielu praw, mamy takie przekonanie, że możemy pewne rozwiązania wprowadzać lokalnie, w ramach jednostek samorządu terytorialnego.

Szeptycka wymienia tu kampanie społeczne, prowadzenie hoteli interwnecyjnych dla osób w kryzysach, czy usługi publiczne dostepne dla wszystkich.

Rada stawia przed sobą konkretne wyzwania – już pod koniec kwietnia, podczas kolejnego spotkania, rada zacznie prace nad diagnozą.

– Zaczynamy prace nad modelem, nad strategią i to zaczniemy od diagnozy. A potem będziemy oprcowywać konkretne rekomendacje do wdrożenia w samorządzie. Ta praca zaplanowana jest na kilka miesięcy – zapowiada Alina Szeptycka.

Równe traktowanie to walka z dyskryminacją

Jak deklaruje współprzewodnicząca, rada będzie też reagować na aktualne sprawy, na akty dyskryminacji czy przemocy, jak w przypadku wydanego dzień po powołaniu rady oświadczenia ws. próby ataku na osoby ćwiczące w Parku Staromiejskim. Osoby ze społeczności LGBT i osoby sojusznicze, które w akcie solidarności z gdańskim Homokomando rozpoczęły trening we wrocławskim parku, zostały wtedy zaatakowane przez przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej. Mimo apelu Stowarzyszenia Kultura Równości, na ten atak nie zareagował Prezydent Jacek Sutryk.

– Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk nie zareagował oficjalnie, ubolewam nad tym, ale mam nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegała w ten sposób, że prezydent będzie reagował stanowczo w takich sytuacjach. Z panem prezydentem kontynuujemy naszą współpracę, Prezydent wspiera Marsz Równości, różne inne nasze działania także – skomentowała ten brak reakcji Alina Szeptycka.