Jak przygotować dziecko do powrotu do szkoły? Webinar dla rodziców

Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że Polska jest na niechlubnym drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw i prób samobójczych młodych ludzi, a około 630 tysięcy dzieci wymaga wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego. W 2020 r. aż 107 osób w przedziale wiekowym 0-18 odebrało sobie życie, a 843 osoby podjęły się próby samobójczej. Według specjalistów te dane są jednak zaniżone.

Webinar dla rodziców 

Zapisz się na webinar, dowiedz się więcej, uzyskaj pomoc. - 5.05.2021 r. (środa), godz. 18:00

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR

Na fatalny stan psychiczny dzieci i młodzieży katastrofalny wpływ ma pandemia. Zdaniem specjalistów wpłynęła ona na zachwianie trzech najważniejszych filarów w życiu dzieci: relacji w domu oraz relacji z rówieśnikami; zmieniła także funkcjonowanie dzieci w szkolnej codzienności. Dzieci mierzą się z poczuciem samotności, lękiem, są zniechęcone i obojętne, jak alarmują psychologowie. Trwająca już rok izolacja społeczna powoduje wzrost zaburzeń depresyjnych i lękowych. Im dłuższa izolacja, tym zaburzenia są większe. Jak oceniają eksperci Polskiej Akademii Nauk, psychologiczne i edukacyjne skutki COVID-19 mogą trwać dłużej niż sama pandemia.

Dbanie o zdrowie psychiczne oraz wspieranie w tym trudnym czasie dzieci i młodzieży to nasz obowiązek. To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za ich zdrowie i życie. Dlatego wszyscy musimy baczniej obserwować zmianę zachowania dziecka, dostrzegać niepokojące sygnały, reagować adekwatnie do sytuacji i nie bać się prosić o pomoc psychologów lub psychiatrów. Nie możemy bagatelizować problemów młodych ludzi i liczyć, że uporają się z nimi sami.

Cykl webinarów - spotykamy się co dwa tygodnie

Aby wesprzeć rodziców i opiekunów, uruchamiany cykl webinarów ‘’Bezpieczne miejsce’’. Chcemy w ten sposób wesprzeć rodziców, którzy dostrzegają zmiany w zachowaniu swojego dziecka i nie wiedzą, jak zareagować, rodziców, którzy potrzebują informacji, jak pomóc swojemu dziecku, gdzie szukać pomocy. Webinary będą odbywały się co dwa tygodnie. Zapraszamy do udziału!