Czytamy Konstytucję na Narodowe Święto Trzeciego Maja

W 230. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji – członkinie i członkowie Nowej Nadziei przeczytali fragmenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Do wspólnej akcji dołączyli też m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, filozof polityki, Leszek Koczanowicz, Współprzewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania, Alina Szeptycka, Anna Kowalczyk-Derlęga z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i aktorka Justyna Szafran.

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja Nowa Nadzieja uczciła wspólnym czytaniem ustawy zasadniczej z roku 1997.

Tą inicjatywą chcieliśmy pokazać, że Święto Konstytucji 3 Maja to nasze wspólne święto, wyjątkowy dzień dla wszystkich obywatelek i obywateli Polski, bez względu na to, kim jesteśmy, jakie mamy poglądy i przekonania – powiedział Rafał Dutkiewicz, lider Stowarzyszenia Nowa Nadzieja.

Jak zaznaczył Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich:

Konstytucja 3 Maja zwracała szczególną uwagę na niezależność sądownictwa. Począwszy od przywilejów nadawanych przez Władysława Jagiełłę, niezależność sądownictwa kształtowała się przez wieki i właśnie znalazła swoje ucieleśnienie w Konstytucji Trzeciego Maja. I teraz, kiedy funkcjonowanie sądownictwa, w tym także sądownictwa konstytucyjnego jest stawiane pod znakiem zapytania, warto pamiętać o tym, że niezależność sądownictwa, niezawisłość sędziów to jest nasza wartość konstytucyjna, to jest nasz dorobek cywilizacyjny i nie możemy tak łatwo z niego zrezygnować.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała ona państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.