Krzysztof Augustynowicz

Zaangażowany w lokalne inicjatywy nakierowane na ochronę klimatu, Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.