Bożena Ryszawska

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych. Jej ostatnia praca naukowa koncentrowała się na zielonej gospodarce, przejściu na zrównoważony rozwój, zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw, zrównoważonym rozwoju, zrównoważonej konsumpcji i finansach publicznych. Jest również nauczycielem i wykładowcą w zakresie edukacji zdrowotnej i środowiskowej w Wyższej Szkole Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiach Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2020r została wybrana „Wrocławianka Roku”, za działalność naukowo-badawczą.