Powstanie raport o dostępie do opieki pedagogiczno-psychologicznej na Dolnym Śląsku

Chcemy tworzyć szkołę jako miejsce bezpieczne, przyjazne uczniom, miejsce, w którym będziemy kształcić podstawy obywatelskie. (…) Zwracamy się z pismem do włodarzy jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska z zapytaniem o dostęp do opieki psychologicznej i pedagogicznej w każdej ze szkół – mówił Jacek Iwancz, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i szef dziś ogłoszonego Zespołu ds. Edukacji przy Stowarzyszeniu Nowa Nadzieja.

Zespół ds. Edukacji Nowej Nadziei opracuje raport ws. opieki pedagogicznej i psychologicznej

Mamy cały czas do czynienia z niezwykle trudną dla dzieci i młodzieży sytuacją, pandemią COVID-19. Bardzo mocno wpłynęła ona na pracę szkół, edukację uczniów. Doceniamy, jak ważna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w każdej szkole. Widzimy, jak wiele dzieci musi korzystać z pomocy, aby dojść do siebie po tym trudnym pandemicznym czasie. Jako Klub Nowoczesna Plus Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zwracamy się z pismem do włodarzy jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska z zapytaniem o dostęp do opieki psychologicznej i pedagogicznej w każdej ze szkół. Na tej podstawie opracujemy raport – zapowiedział radny Sejmiku i szef zespołu, Jacek Iwancz.

W pierwszym kroku, postanowiliśmy wyjść ze wsparciem do rad rodziców w dolnośląskich szkołach. To rodzice i opiekunowie przecież mają największy kontakt ze swoimi dziećmi, oni pierwsi widzą, że dzieje się z nimi coś niedobrego – mówił Łukasz Starzonek, członek zespołu. – Żeby móc wspierać rady rodziców, uczniów i pedagogów nawiązaliśmy współpracę z psychologami, prawnikami, a także Fundacją na rzecz Praw Ucznia. To z tymi partnerami chcemy wychodzić do uczniów i tym uczniom, rodzicom, nauczycielom pomagać.

Zespół wysłał list do rad rodziców wszystkich wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w którym mówi o możliwości wsparcia rad rodziców i szkół ich w zakresie: psychologiczno-pedagogicznym, prawnym, naukowym i merytorycznym. List słać będzie do wszystkich szkół na Dolnym Śląsku.

Szkoła, w której centrum są uczniowie i ich potrzeby

Jak mówił Iwancz: Zespół ds. edukacji, który powstał przy Stowarzyszeniu Nowa Nadzieja działa i myśli o wizji lepszej polskiej edukacji, chcemy, aby nasza edukacja poszła w kierunku takiej szkoły, w której są respektowane potrzeby i prawa ucznia, dbanie o szacunek i akceptację dla każdej osoby. Aby tak się stało potrzebna jest współpraca, zrozumienie, ale też ustalenie jasnych reguł pomiędzy wszystkimi podmiotami współtworzącymi społeczność szkolną – nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami, uczniami.

Członkinie i członkowie zespołu chcą, żeby szkoła była miejscem, w którym kształci się kompetencje kluczowe, podtrzymuje kreatywne myślenie oraz przygotuje każdego ucznia do wyzwań, jaki stawia przed nami nowa rzeczywistość, nowoczesny rynek pracy. Jak mówią, chcą tworzyć szkołę jako miejsce bezpieczne, przyjazne uczniom, miejsce, w którym będziemy kształcić podstawy obywatelskie.

Nasza szkoła bardzo skupia się na podstawie programowej, na tym, co mamy wiedzieć. Natomiast zapominamy po tym, że podstawą każdej organizacji, też szkoły, są ludzie, I to na ludziach powinniśmy się skupić. Dlatego postanowiliśmy, że naszym priorytetem będzie kontakt z ludźmi: uczniami, nauczycielami, rodzicami. W ten sposób razem będziemy tworzyć szkoły jako bezpieczniejsze miejsca z lepszą atmosfery do nauki – powiedział Michał Multan, członek zespołu, uczeń jednego z wrocławskich liceów.

Tu więcej informacji o zespole, jego członkiniach i członkach:

Więcej informacji