Jarosław Maroszek

Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (1989) oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2010). Uczestnik licznych kursów i szkoleń (w tym: Project Hope Polska, Wyższy Kurs Obronny). Zawodowo związany z ochroną zdrowia – wcześniej w Urzędzie Miejskim Wrocławia i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego –  Dyrektor Departamentu Zdrowia. Obecnie Dyrektor Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Członek rad nadzorczych jednostek ochrony zdrowia. Organizator zabezpieczenia medycznego turnieju finałowego UEFA EURO 2012 we Wrocławiu.

Do osiągnięć Maroszka należy stworzenie systemu monitoringu, poprawa infrastruktury technicznej jednostek podległych urzędowi marszałkowskiemu (w tym budowa nowego szpitala wojewódzkiego), efektywne wykorzystanie środków europejskich.

Jest członkiem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz stowarzyszenia Mensa Polska.