Prof. dr hab. Andrzej Lange

Lekarz specjalista w zakresie hematologii, immunologii i transplantologii klinicznej, profesor i kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Jest założycielem i dyrektorem (do 2020 r) Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. Był koordynatorem wprowadzanego w Polsce programu przeszczepienia szpiku i wieloletnim konsultantem w zakresie immunologii klinicznej na poziomie regionalnym i krajowym.

Jako lekarz prowadził zespół i wykonał szereg pionierskich w skali światowej zabiegów przeszczepienia szpiku. Jego pionierskie prace z zakresu immunologii rakotworzenia w następstwie ekspozycji zawodowej i immunoterapii weszły na trwałe do literatury światowej. Dr Lange wprowadził do praktyki klinicznej szereg pionierskich zabiegów w zakresie medycyny regeneracyjnej, kładąc swoim działaniem szereg kamieni milowych w rozwoju transplantacji komórkowej.

Wyróżniony czterokrotnie za działalność innowacyjną w krajowych rankingach, od roku 2012 do 2019 roku znajdował się niezmiennie w gronie setki istotnych dla Polski  lekarzy. Jest laureatem Wyróżnienia ze strony Marszałka Dolnośląskiego i Prezydenta m. Wrocławia.

Działalność naukowa dr Andrzeja Langego to ponad 250 publikacji o zasięgu międzynarodowym z ponad 2000 cytowań. Zorganizował 10 międzynarodowych konferencji, których dorobek publikowany był w czasopismach i drukach zwartych pod jego redakcją. Pracował lub wykładał w większości renomowanych placówek naukowych na całym świecie. Jako redaktor uczestniczy w pracach przy wydawaniu wiodących w skali światowej czasopism naukowych. Jest laureatem medali uznania ze strony polskich towarzystw naukowych w obszarze hematologii, transplantologii i immunologii. W skali międzynarodowej zaliczany był do wspólnoty międzynarodowej w tym uzyskał Leverhulme Fellowship, wybrany został członkiem rzeczywistym Ramazzini College, Carpi, Włochy i członkiem Zarządy Europejskiej Federacji Immunogenetyki. Otrzymał wyróżnienie Róża Paracelsusa (Oxford 2019). Jest honorowym rzeczywistym członkiem Królewskiego Kolegium Lekarzy (Londyn).