Badanie odporności na COVID-19. Dlaczego jest dziś konieczne?

Mimo wzmożonych sił i środków przeznaczanych na badania nieznanego dotąd wirusa, wciąż zabija on wiele ludzi w Polsce, Europie i na całym świecie. Od czasu wykrycia pierwszej osoby zakażonej koronawirusem w Polsce, czyli od 4 marca 2020 r., potwierdzono go u 2 811 951 osób, z których 68 482 zmarły. A choć szansą na bezpieczeństwo są dziś powszechne szczepienia, a w rezultacie – osiągnięcie odporności populacyjnej, nie możemy przejść obojętnie obok kolejnych wariantów koronawirusa, które, mimo szczepień, mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.
O tym, jakie działania powinniśmy dziś przedsięwziąć, żeby skutecznie stawić opór pandemii COVID-19, opowie w czwartek 13 maja o godzinie 18:00 prof. Andrzej Lange – lekarz specjalista w zakresie hematologii, immunologii i transplantologii klinicznej, profesor i kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Jest założycielem, byłym dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. Był koordynatorem wprowadzanego w Polsce programu przeszczepienia szpiku i wieloletnim konsultantem w zakresie immunologii klinicznej na poziomie regionalnym i krajowym. Profesor Andrzej Lange jest członkiem Stowarzyszenia Nowa Nadzieja oraz członkiem Zespołu ds. Zdrowia.

Badanie odporności na COVID-19. Dlaczego jest dziś konieczne? 

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR