Bez partnerstwa nie ma mowy o zrównoważonym rozwoju – Adam Dziedzic – Przy Słowie #20

Chodzi o to, żeby organizacje pozarządowe, samorządy, biznes, świat akademicki, młodzież, żeby te różne sektory współdziałały ze sobą, a nie konkurowały. To jest szalenie ważne – mówił w „Przy Słowie” Adam Dziedzic, Prezes Fundacji Narodów Zjednoczonych, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju. Jego zdaniem w Polsce brakuje dialogu, wzajemnego szacunku i zrozumienia – Bez partnerstwa międzysektorowego nie pójdziemy dalej.

Mimo że Polska zajmuje dziś 15. miejsce na świecie pod względem realizacji Agendy 2030, na 195 krajów ONZ, więc wydaje się być na dobrej drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, zdaniem Adama Dziedzica, wciąż mamy ogromne niedobory pod względem współpracy, dialogu:

Działanie wspólne, ponadsektorowe to klucz do sukcesu, którego w Polsce w niektórych sferach brakuje. Finowie są wg różnego rodzaju rankingów najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, 1 miejsce zajmują też w rankingu realizacji Agendy 2030.

Bez tej współpracy, zdaniem eksperta, Polska nie będzie rozwijać się w sposób zrównoważony.

Rozwój zrównoważony, czyli jaki?

Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zaspokając potrzeby współczesnych społeczeństw, nie będzie jednocześnie ograniczał możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Zakłada równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Pojęcie to po raz pierwszy zdefiniowane zostało w 1987 r. w raporcie Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju pn. Nasza wspólna przyszłość.

17 celów zrównoważonego rozwoju zawiera Agenda 2030. Są to m.in. takie cele jak:

  • zero głodu,
  • równość płci,
  • mniej nierówności,
  • odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
  • pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Zdaniem Adama Dziedzica:

My osiągniemy agendę 2030 tylko wtedy, kiedy zauważymy, że każdy z celów współgra z innym i się z nim przeplata. Chodzi o to, żeby organizacje pozarządowe, samorządy, biznes, świat akademicki, młodzież, żeby te różne sektory współdziałały ze sobą, a nie konkurowały. To jest szalenie ważne. Przykładem jest Holandia, w jednym z jej południowych regionów konsultacje społeczne odbywają się co miesiąc, są one całkowicie niemedialne, a rekomendacje z nich są przekazywane dalej i wdrażane. Chciałbym, żeby w Polsce tak to wyglądało.

Czym jest Agenda 2030?

Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Została ona przyjęta w 2015 roku, gdy wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (więcej o Agendzie przeczytasz tu: https://kampania17celow.pl/agenda-2030/)

Polska zajmuje dziś 15 miejsce, awansowała o 8 miejsc w porównaniu z 2018 r. Już osiągnęliśmy jeden cel, który odnosi się do wyeliminowania ubóstwa. To, co nam na razie nie wychodzi, to jest cel 17, czyli to partnerstwo na rzecz Agendy 2030, cel 13, czyli klimat oraz cel odnoszący się do energii.

Zrównoważona transformacja energetyczna

Zdaniem Dziedzica sprawiedliwe, zrównoważone odejście od wydobycia surowców w kopalniach jest dziś w Polsce możliwe. Jak stwierdził, aby transformacja energetyczna mogła się udać, potrzebujemy dialogu.

Transformacja energetyczna w Polsce może się udać, bo środki na to z Unii Europejskiej pozyskamy. Natomiast to, czego nam brakuje, to jest wzajemne zrozumienie i wzajemne zaufanie między stroną rządową a stroną społeczną – mówił Dziedzic. – Bez tego będzie bardzo trudno osiągnąć realne efekt. Trzeba też pamiętać, że trzeba zadbać o osoby, które jednak pracę stracą. Zielony Ład to bardzo dobra droga i dobra okazja do tego, by zapewnić odpowiednie miejsca pracy, tylko to wymaga dialogu i zrozumienia. Niestety, tego w Polsce brakuje.

Pandemia naszą szansą?

Podczas I fali pandemii pojawiło się mnóstwo publikacji, w których naczelne miejsce zajmowała nadzieja na systemowe zmiany – m.in. gospodarcze, socjalne, społeczne. Debaty o gospodarce, która służy ludziom, a nie jedynie słupkom PKB, są dziś na tapecie. Popandemiczne szanse dostrzega też Adam Dziedzic:

Pandemia może być dla nas pewnego rodzaju szansą, o czym mówił sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres. Mamy szansę na zieloną odbudowę („green recovery”), nie tylko ekonomiczną, ale uniwersalną zieloną odbudowę. To jest nasza ogromna szansa. Wracamy tylko znowu do funduszy, dialogu i współpracy ponad podziałami.