Wzrost gospodarczy a katastrofa klimatyczna. Czy jest coś pomiędzy? Debata Nowej Nadziei

Wzrost gospodarczy w obecnym tempie doprowadzi nas do katastrofy klimatycznej? O to, co oznaczać może utrzymanie dotychczasowego modelu ekonomicznego dla środowiska naturalnego
i warunków życia na Ziemi pytać będzie Stowarzyszenie Nowa Nadzieja. Debata „Wzrost gospodarczy a katastrofa klimatyczna. Czy jest coś pomiędzy” rozpocznie się we wtorek 10 sierpnia na wrocławskiej Wyspie Słodowej. Wydarzenie otworzy Marcin Popkiewicz.

Zapisz się na wydarzenie

Jak twierdzą jedni, wszelkie dane pokazują, że system społeczno-gospodarczy nie może rosnąć
w nieskończoność na skończonej planecie. Drudzy argumentują, że nie ma rozwoju bez wzrostu,
a światowa gospodarka powinna rosnąć co najmniej w tempie 3% rocznie.

O diagnozy i scenariusze przyszłości Nowa Nadzieja spyta podczas debaty „Wzrost gospodarczy
a katastrofa klimatyczna. Czy jest coś pomiędzy?” Wezmą w niej udział:

 • dr hab. Bożena Ryszawska – profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych. Jej ostatnia praca naukowa koncentrowała się na zielonej gospodarce, przejściu na zrównoważony rozwój, zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw, zrównoważonym rozwoju, zrównoważonej konsumpcji i finansach publicznych.
 • dr Maciej Grodzicki – ekonomista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Polskiej Sieci Ekonomii i działacz Inicjatywy Pracowniczej. Prowadzi badania nad międzynarodową ekonomią polityczną, łańcuchami dostaw i ekonomią wspólnych zasobów, w tym lasów.
 • Szymon Szmo Kacprzak – działacz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, student Zarządzania Projektami Społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Fundacji EkoRozwoju oraz Fundacji Aktywizmu Klimatycznego.
 • Weronika Szyszka – prawniczka, aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członkini stowarzyszenia United Nations Association – Poland, w którym pełni funkcje wiceprezeski oraz koordynatorki programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju. Interesuje się kwestiami związanymi z prawami człowieka, szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem oraz prawem ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Mateusz Benedyk – Ekonomista i historyk; dyrektor generalny i członek zarządu Instytutu
  Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa; autor artykułów naukowych
  i publicystycznych dotyczących polityki pieniężnej, bankowości, polityki
  fiskalnej; stypendysta Ludwig von Mises Institute oraz Foundation for
  Economic Education, absolwent kursów Atlas Network.
 • Roman Uciechowski – Członek społecznej inicjatywy i fundacji FOTA4Climate, przedsiębiorca, analityk energetyczny, energy manager, projektant systemów Monitoringu i Zarządzania Energią oraz instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, lider projektów ESCO.

Debata rozpocznie się we wtorek 10 sierpnia o godzinie 18:00 w BARBARCE na Wyspie Słodowej. Wydarzenie współorganizowane jest przez Stowarzyszenie Nowa Nadzieja, United Nations Association