Andrzej Woźny

Menedżer, działacz gospodarczy działający w obszarze bankowości i finansów, biznesu oraz ochronie zdrowia. Dyrektor Dolnośląskiej Regionalnej kasy Chorych, dyrektor NFZ we Wrocławiu i Dyrektor DCCHP we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (matematyka, informatyka) oraz Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie (bankowość i finanse).