Maciej Sokołowski

Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ

Dyrektor ds. Medycznych NZOZ GAJA Sp. z o.o. W latach 2002 – 2020 Dyrektor Centrum Medycznego “Dobrzyńska” we Wrocławiu. Jest  specjalistą chorób wewnętrznych, w roku 1994 ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej, w roku 2000 – Międzyuczelniane Podyplomowe Studium „Organizacja i Zarządzanie Zakładem Opieki Zdrowotnej” – Akademia Ekonomiczna i Akademia Medyczna we Wrocławiu. Absolwent Studiów Podyplomowych Menedżerskich dla Kadry Medycznej – Program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W roku 2016 ukończył Akademię Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ.