Jolanta Niezgodzka

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie w sektorze publicznym na Uniwersytecie Ekonomicznym. Radna Rady Miejskiej Wrocławia, wiceprezeska Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, sekretarzyca Stowarzyszenia Nowa Nadzieja oraz koordynatorka ds. zespołów eksperckich. Członkini Wrocławskiej Rady Kobiet oraz Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Wrocławia. Członkini komisji Zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Radzie Miejskiej Wrocławia. Inicjatorka i organizatorka letnich dyżurów klimatycznych radnych, których celem była rozmowa z mieszkańcami Wrocławia o zmianach klimatu oraz Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.