Adam Zawada

Społecznik, ekonomista, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, prywatnie ojciec dwóch córek. Członek zarządu Stowarzyszenia Nowa Nadzieja.

Wiceprezydent Wrocławia 2018 – 2021. Nadzorował Departament Zrównoważonego Rozwoju w skład którego wchodziło: Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu, Biuro Wody i Energii, Wydział Środowiska i Rolnictwa. Nadzorował również Zarząd Zieleni Miejskiej. W latach 2018 – 2021 członek European Regional Executive Committee ICLEI EUROPE. Przewodniczący merytoryczny zespołu ds. Zmian Klimatu przy think tanku Nowa Nadzieja. Inicjator Dolnośląskiego Sejmiku Klimatycznego, w którym wiedzę zdobywało około 150 samorządowców z Dolnego Śląska. Inicjator Młodzieżowej Szkoły Liderów dla wrocławskiej społeczności akademickiej.

Był członkiem Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Wiceprezes Stadionu Wrocław. Jako dyrektor Departamentu Marszałka Województwa Dolnośląskiego odpowiadał za nadzór właścicielski nad podmiotami medycznymi zorganizowanymi w formie spółek prawa handlowego.