Magdalena Razik-Trziszka

Radna Rady Miejskiej Wrocławia dwóch kadencji, w latach 2014 – 2018 przewodnicząca Komisji Statutowej oraz V-ce przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W obecnej kadencji pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, Osiedli i Partycypacji. Autorka programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego, między innymi programu finansowania zapłodnienia metodą In Vitro dla mieszkańców Wrocławia. Zawodowo związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, kieruje wydziałem odpowiedzialnym za kontrolę wewnętrzną Urzędu.